CIVIC FB GROUP » Parts for Sale » ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
 
User:
Pass:
ตอบ
ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0อังคาร, 14 กุมภา 2017 21:43 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
1.คุณสมชาย   วิริยะ
2. คุณนันทนา   วิริยะ
3. คุณณรงค์  วิริยะ
4. คุณชม  วิริยะ
5. คุณลลิตา  คุ้มภัย
6. คุณสบูมรณ์  คุ้มภัย
7. คุณโกวิทย์  เมืองไทย
8.คุณยศพล   เมืองไทย
9.คุณรวิช     อาคเนย์
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0อาทิตย์, 19 กุมภา 2017 22:31 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
1.คุณสุรศักดิ์   วิริยะ
2. คุณเอก   วิริยะ
3. คุณกนกวลี  คุ้มภัย
4. คุณสสมจิตร  คุ้มภัย
5. คุณปวีณา  คุ้มภัย
6. คุณลลิตา  สินมั่นคง
7. คุณยศ  เมืองไทย
8.คุณพงศธร   เมืองไทย
 
 
 
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0อาทิตย์, 26 กุมภา 2017 14:02 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
การเคลมแห้งคืออะไร
การเคลมแห้ง หมายถึง การเคลมประกันรถคันที่เอาประกันจากการแกิดเหตุมานานแล้วแต่เพิ่งมาแจ้งเหตุ เช่น รอยแผลขูดขีดจากการ เฉี่ยวชนนิด ๆ หน่อย ๆ หรือโดนขูดสี รอยแมวข่วน อะไรก็ตามที่เป็นรอยเล็กๆน้อยๆ และเกิดเหตุนานแล้ว ซึ่งหลายคนมักจะปล่อยทิ้งไว้และมาเคลมรวดเดียวก่อนหมดประกัน เช่น ทำสีใหม่ตรงจุดนั้น ปะผุรอยต่างๆ หรือแม้แต่เปลี่ยนชิ้นส่วนบางชิ้นเช่น กันชน โคมไฟฟ้า เป็นต้น
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0เสาร์, 4 มีนา 2017 23:08 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
1.คุณกมลชนก   วิริยะ
2. คุณสุจิตรา   วิริยะ
3. คุณโกมล   วิริยะ
4. คุณสิทธิกร   เมืองไทย
5. คุณศราวุฒิ   เมืองไทย
6. คุณชาติชาย  สินมั่นคง
7. คุณปวีณา  สินมั่นคง
8.คุณลลิตา   สินมั่นคง
9.คุณสุภาพร    คุ้มภัย
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0เสาร์, 11 มีนา 2017 22:31 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
1.คุณลลิตา   วิริยะ
2. คุณจิราภรณ์   วิริยะ
3. คุณสมาพร   สินมั่นคง
4. คุณศักดิ์ชัย   สินมั่นคง
5. คุณปริญญา   เมืองไทย
6. คุณนภัสสร  คุ้มภัย
7. คุณอัจจิมา  คุ้มภัย
 
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0เสาร์, 18 มีนา 2017 23:42 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
1.คุณคณา   วิริยะ
2. คุณสกล   วิริยะ
3. คุณรัศมี   วิริยะ
4. คุณดุจดาว   สินมั่นคง
5. คุณนภาพร   สินมั่นคง
6. คุณกสมา  สินมั่นคง
7. คุณรัฐพล  คุ้มภัย
8.คุณวิภาดา คุ้มภัย
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0เสาร์, 25 มีนา 2017 12:53 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
1.คุณคณา   วิริยะ
2. คุณสกล   วิริยะ
3. คุณรัศมี   วิริยะ
4. คุณดุจดาว   สินมั่นคง
5. คุณนภาพร   สินมั่นคง
6. คุณกสมา  สินมั่นคง
7. คุณรัฐพล  คุ้มภัย
8.คุณวิภาดา คุ้มภัย
 
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0เสาร์, 1 เมษา 2017 22:28 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
1.คุณลลิตา   วิริยะ
2. คุณยศ   วิริยะ
3. คุณคงเดช   เมืองไทย
4. คุณภาวิณี   เมืองไทย
5. คุณกชกร  เมืองไทย
6. คุณพัชรี   คุ้มภัย
7.คุณณรงค์   คุ้มภัย
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0พุธ, 12 เมษา 2017 23:09 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
1.คุณสมยศ   วิริยะ
2. คุณรัตนา   วิริยะ
3. คุณอรดา   วิริยะ
4. คุณชมพูนุช   เมืองไทย
5. คุณรุ่งรัตน์  เมืองไทย
6. คุณชลธร   เมืองไทย
7.คุณกสมา   กรุงเทพ
8.คุณวีระศักดิ์  คุ้มภัย
9.คุณถาวร   ทิพยะ
 
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0เสาร์, 15 เมษา 2017 22:45 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
รายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 1 เป็น ประกันภัยรถยนต์ การคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0พฤหัส, 20 เมษา 2017 21:32 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัสประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส หรือ ที่เรียกงายๆว่า ประกันภัย 2 + เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับ ประกันภัยชั้น 1 มากที่สุด โดยประกันภัยนี้จะคุ้มครองเมื่อรถหายและเมื่อเกิดไฟไหม้กับตัวรถของผู้เอาประกัน และจะรับผิดชอบทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ซ่อมรถของผู้เอาประกัน (เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น)
ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0พฤหัส, 27 เมษา 2017 20:25 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
1.คุณขวัญชนก   วิริยะ
2. คุณดวงรัตน์   วิริยะ
3. คุณลลิตา   วิริยะ
4. คุณสมพิศ   เมืองไทย
5. คุณสมชาย  เมืองไทย
6. คุณยศ   เมืองไทย
7.คุณราตรี   กรุงเทพ
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0พฤหัส, 27 เมษา 2017 20:26 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
1.คุณขวัญชนก   วิริยะ
2. คุณดวงรัตน์   วิริยะ
3. คุณลลิตา   วิริยะ
4. คุณสมพิศ   เมืองไทย
5. คุณสมชาย  เมืองไทย
6. คุณยศ   เมืองไทย
7.คุณราตรี   กรุงเทพ
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0เสาร์, 6 พฤษภา 2017 22:40 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
1.คุณกนกกานต์   วิริยะ
2. คุณปรมาภรณ์   วิริยะ
3. คุณบริบูรณ์   วิริยะ
4. คุณอโนชา   วิริยะ
5. คุณสุรศักดิ์ เมืองไทย
6. คุณรัตนา   เมืองไทย
7.คุณวนิดา   กรุงเทพ
8.คุณฟาริดา  สินมั่นคง
 
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0เสาร์, 13 พฤษภา 2017 18:27 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมากนะครับ กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะครับ
1.คุณสุรีรัตน์   วิริยะ
2. คุณวาสนา   วิริยะ
3. คุณกมลชนก   วิริยะ
4. คุณโกศล   วิริยะ
5. คุณนาตยา  วิริยะ
6. คุณสโรชา   คุ้มภัย
7.คุณสมคิด   คุ้มภัย
8.คุณมงคล  สินมั่นคง
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0อาทิตย์, 21 พฤษภา 2017 13:46 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ให้เราเป็นผู้ดูแล คุณ ไปกับคุณทุกเส้นทาง บริการด้วยใจ อุ่นใจไปกับการเดินทางทุกเส้นทาง อุ่นใจไปกับเรา ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ไว้วางใจในบริการของเรา ที่ให้เราเป็นตัวแทนในการดูแล การทำประกันภัยรถยนต์ ของท่าน ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมห้าง เริ่มต้นที่ 11500 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง 100%ปลอดภัย มั่นใจ คุ้มครองทันที www.facebook.com/aunjaiinsurance โทร 0898298451 Line : senglazio เราดูแลลูกค้าทุกท่าน อย่างมืออาชีพ ราคากันเอง เพื่อนๆในคลับ ทุกคน หรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ การเคลมประกันรถยนต์ สามารถ เข้ามา เพื่อสอบถาม เราได้ เราให้คำแนะนำทุกท่าน ให้ฟรี ครับ www.aunjaiinsurance.com  
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0อาทิตย์, 4 มิถุนา 2017 21:07 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมาก กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ
1.คุณวิชา   วิริยะ
2. คุณพีระ   วิริยะ
3. คุณกนกพร   วิริยะ
4. คุณศักดิ์สิทธิ์   กรุงเทพ
5. คุณอาทิตย์  เมืองไทย
6. คุณสุรศักดิ์   คุ้มภัย
7.คุณคงหาญ   คุ้มภัย
8.คุณรัตนา  สินมั่นคง
9.คุณอัจฉรา   LMG
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0อังคาร, 13 มิถุนา 2017 21:27 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
รายละเอียดและความคุ้มครอง ประกันภัยชั้น 1ประกันภัยชั้น 1 เป็น ประกันภัยรถยนต์ การคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
ชดเชยเมื่อรถยนต์สูญหาย
ชดเชยเมื่อรถยนต์เกิดไฟไหม้
ซ่อมรถยนต์และชดเชยทรัพย์สินของคู่กรณี
ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รถคู่กรณี)
วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0อังคาร, 27 มิถุนา 2017 23:16 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะมาก กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

1.คุณจันทิมา    วิริยะ

2. คุณโกมล   วิริยะ

3. คุณยุทธ   เมืองไทย

4. คุณณพัช   สินมั่นคง

5. คุณสุเมธ  สินมั่นคง

6. คุณอาทิตย์   คุ้มภัย

7.คุณราตรี  กรุงเทพ
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0พุธ, 5 กรกฎา 2017 23:18 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

1.คุณสวนิตย์    วิริยะ

2. คุณรดา   วิริยะ

3. คุณยุทธ   วิริยะ

4. คุณอรุณ   วิริยะ

5. คุณสุดา  วิริยะ

6. คุณถวิล   วิริยะ

7.คุณกมลชนก  วิริยะ

8.คุณสมพงษ์  เมืองไทย

9.คุณปรีชา อาคเนย์

10.คุณเอมิกา  กรุงเทพ

11.คุณนาตยา  สินมั่นคง
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0จันทร์, 17 กรกฎา 2017 23:43 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

1.คุณกมลชนก    วิริยะ

2. คุณสมบูรณ์   วิริยะ

3. คุณยงยุทธ   วิริยะ

4. คุณอรอนงค์  วิริยะ

5. คุณอรนนท์  สินมั่นคง

6. คุณขวัญชนก   สินมั่นคง

7.คุณสุรศักดิ์  สินมั่นคง

8.คุณชมพู่  เมืองไทย
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0จันทร์, 24 กรกฎา 2017 23:34 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

1.คุณลลิตา    วิริยะ

2. คุณชวลิต   วิริยะ

3. คุณกฤษดา   วิริยะ

4. คุณยศ   เมืองไทย

5. คุณอัจฉรา  เมืองไทย

6. คุณพงศธร   สินมั่นคง

7.คุณธงชัย  สินมั่นคง

8.คุณนารีรัตน์   สินมั่นคง

9.คุณราตรี    คุ้มภัย
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0ศุกร์, 28 กรกฎา 2017 21:28 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

1.คุณโกศล    วิริยะ

2. คุณพัสตา   วิริยะ

3. คุณระวิ   วิริยะ

4. คุณเบญจมา   วิริยะ

5. คุณสาวิตรี  เมืองไทย

6. คุณสมชาย   สินมั่นคง

7.คุณกนกพร  คุ้มภัย
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0จันทร์, 7 สิงหา 2017 21:36 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

1.คุณพัสตรา    วิริยะ

2. คุณอนิรุต   วิริยะ

3. คุณวนิดา   วิริยะ

4. คุณชนาธิป   วิริยะ

5. คุณคงเดช  กรุงเทพ

6. คุณวราภรณ์   กรุงเทพ

7.คุณดาวิกา  กรุงเทพ

8.คุณชนิดา   เมืองไทย

9.คุณวิทยา   เมืองไทย

10.คุณบริบูรณ์  เมืองไทย

11.คุณนภาพร  ธนชาติ

12.คุณเนตรนภา  เมืองไทย

 

 
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0อาทิตย์, 20 สิงหา 2017 18:48 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ให้เราเป็นผู้ดูแล คุณ ไปกับคุณทุกเส้นทาง บริการด้วยใจ อุ่นใจไปกับการเดินทางทุกเส้นทาง อุ่นใจไปกับเรา ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ไว้วางใจในบริการของเรา ที่ให้เราเป็นตัวแทนในการดูแล การทำประกันภัยรถยนต์ ของท่าน ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมห้าง เริ่มต้นที่ 11500 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง 100%ปลอดภัย มั่นใจ คุ้มครองทันที www.facebook.com/aunjaiinsurance โทร 0898298451 Line : senglazio เราดูแลลูกค้าทุกท่าน อย่างมืออาชีพ ราคากันเอง เพื่อนๆในคลับ ทุกคน หรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ การเคลมประกันรถยนต์ สามารถ เข้ามา เพื่อสอบถาม เราได้ เราให้คำแนะนำทุกท่าน ให้ฟรี ครับ www.aunjaiinsurance.com
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0พฤหัส, 24 สิงหา 2017 23:07 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

1.คุณอนิรุจ    วิริยะ

2. คุณพจนีย์   วิริยะ

3. คุณปริญญา   วิริยะ

4. คุณธงชัย   เมืองไทย

5. คุณราตรี  เมืองไทย

6. คุณธนพล   กรุงเทพ

7.คุณพสุต  กรุงเทพ

8.คุณบริบูรณ์   คุ้มภัย
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0เสาร์, 2 กันยา 2017 20:13 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

1.คุณสมบัติ    วิริยะ

2. คุณนารีรัตน์   วิริยะ

3. คุณปรีชา   ธนชาติ

4. คุณนาตยา   เมืองไทย

5. คุณธนศักดิ์  เมืองไทย

6. คุณอัจจิมา   กรุงเทพ

7.คุณกสิมา  กรุงเทพ

8.คุณลลิตา   แอ๊กซ่า

 
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0เสาร์, 16 กันยา 2017 23:14 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา กำลังดำเนินการทยอยจัดส่งและจะแจ้ง เลขลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ทราบนะคะ

1.คุณอารียา    วิริยะ

2. คุณกมลชนก   วิริยะ

3. คุณยศวิน   วิริยะ

4. คุณหทัยรัตน์   วิริยะ

5. คุณคงศักดิ์  วิริยะ

6. คุณพิสุทธิ์   เมืองไทย

7.คุณลดา  เมืองไทย

8.คุณบริบูรณ์   เมืองไทย

9.คุณนริศรา   คุ้มภัย

10.คุณไอลดา    คุ้มภัย

11.คุณพิชชา      ธนชาติ

12.คุณวนิดา        กรุงเทพ

13.คุณออรสา       เอเชีย

14.คุณมณฑา      สินมั่นคง
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0อาทิตย์, 24 กันยา 2017 13:01 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
1.คุณรดา    วิริยะ

2. คุณสาวิตรี   วิริยะ

3.คุณนฤมล   วิริยะ

4.คุณองอาจ   วิริยะ

5. คุณนริศ   เมืองไทย

6. คุณหทัยรัตน์   เมืองไทย

7. คุณระวิรุต  เมืองไทย

8. คุณพิชา   เมืองไทย

9.คุณไพศาล  เมืองไทย

10.คุณกรกนก    เมืองไทย

11.คุณสุภาพร  สินมั่นคง

12.คุณนวรัตน์   สินมั่นคง

13.คุณถาวร   สินมั่นคง

14.คุณวโรกรณ์   เอเชีย

15.คุณกิตติศักดิ์    เอเชีย

16.คุณนภัสสร     เอเชีย

17.คุณดษฎี      คุ้มภัย
 
ผู้ตั้ง ข้อความ
senglazio
มือใหม่หัดขับ
มือใหม่หัดขับเข้าร่วม: 01 พฤศจิกา 2013
ตอบ: 191

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0พฤหัส, 12 ตุลา 2017 23:58 - ประกันรถยนต์ชั้น1 กรุงเทพ วิริยะ สินมั่นคง อื่นๆ ราคาเริ่มต้น 10,500 บาท
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ที่ไว้วางใจในบริการของเรา ที่ให้เราเป็นตัวแทนในการดูแล การทำประกันภัยรถยนต์ ของท่าน ชวงนี้กรมธรรม์ค่อนข้างเยอะนะครับ จะรีบจัดส่งให้ลูหค้าทุกท่าน ก่อนหยุดสงกรานต์นะครับ จะได้อุ่นใจ เราจะรีบ EMS ไปให้นะ ครับ ส่วนลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพ เราจะให้ mass ไปส่งให้นะครับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมห้าง เริ่มต้นที่ 11500 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ชำระเงินเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง 100%ปลอดภัย มั่นใจ คุ้มครองทันที www.facebook.com/seng.insure โทร 0898298451 Line : senglazio เราดูแลลูกค้าทุกท่าน อย่างมืออาชีพ ราคากันเอง
 
ตอบ ก่อนหน้า  1, 2, 3, 4, 5, 6  ถัดไป
หน้า 5 จาก 6

ตอบด่วน
 
 
ไปที่: